Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla:

Firmy Namat,
Joli Jastrząb
Jacka Łydżby,
Andrzeja Gołaszewskiego,
Marka Galanta,
Jurka Bery,
Izy Banaszkieiwcz,
Piotra Mroczki,
Grzegorza Kotasa,
Bońka Dymarczyka
Adama Hutyry,
Agaty Ochoty – Hutyry
Iwony Chołuj,
Antoniego Rota,
Czesławy Monczki,
Michała Kuli,
Roberta Rutkowskiego,
Tomka Łuckiego,
Halinki Łuckiej,
Urszuli Cholewińskiej,
Johna
Marka Sołtysa,
Mariana Stępnia,
Krzysia Królikowskiego,
Tomasza Matkowskiego,
Janusza „Yaniny” Iwańskiego,
Andrzeja Sikorowskiego,
Aloszy Awdiejewa,
Katarzyny Groniec,
Elżbiety Adamiak,
Grupy Stare Dobre Małżeństwo
Janusza Frączka,
Tomka Kmiecika,
Czarodziejskiej Zagrody,
Stanisława Podobińskiego
Jana Wewióra,
Piotrka Biazika,
Andrzeja Siedleckiego,
Rysia Mirowskiego,
Krzysia Sterczewskiego,
Arkadiusza Belicy,
Ani Ujmy,
Joanny Stępień,
Agaty Ślazyk,
Andrzeja Łozowskiego,
Zespołu Paipes and Drums,
Małgosi Chaładyj,
Jacka Gnoińskiego,
Czarka Wosińskiego,
Doroty Wosińskiej,
Zbyszka Widulińskiego,
Marzeny Dziurkowskiej,
Kuby Bociągi i Magdy
Pawła Wachelki,
Janusza Dziurkowskiego,
Ani i Adama Swieży,
Marka Witkowskiego,
Mariusza Knysaka
Tadeusza Piersiaka,
Joasi Skiby,
Anety Nawrot,
Beaty Strąk,
Jacka Noszczyka,
Bożeny Więckowskiej,
Piotrka Toborka,
Tadzia Iwanickiego,
Doroty Iwanickiej,
Tomka Chaładyja,
Grześka Skowronka,
Marka Pośpiecha,
Szymona Stefaniaka,
Ewy Niemczyk,
Artura Bergiera,
Marzeny Siedleckiej,
Grzegorza Papalskiego,
Stasia Jurkowskiego,
Iwony Denis,
Michała Bajora,
Janusza Kuliga,
Magdy Umer,
Wojciecha Borkowskiego,
Mariana Stępnia.