Warto zobaczyć

 

Przedstawiamy tylko niektóre atrakcje turystyczne położone w okolicy Stajni Biały Borek.  Jesteśmy przekonani, że ich urok zachęci państwa do zatrzymania się u nas, a wrażenia z jurajskich wycieczek spowodują, że będziecie tutaj powracać.

SOKOLE GÓRY (odległość –1 km)

W najbliższej okolicy ogromną atrakcją na pewno jest rezerwat przyrody Sokole Góry. To ponad 215 hektarówterenów leśnych porośniętych przede wszystkim buczyną sudecką z niezliczoną ilością nieodkrytych ścieżek (idealny teren dla rowerzystów), jaskiniami (Olsztyńska, Wszystkich Świętych, Maurycego, Studnisko), ostańcami, wzgórzami wapiennymi (Góra Pustelnica, Puchacz, Donica). Malowniczo położone Sokole Góry mienią się kolorami przez cały rok. Zielone – wiosną, żółknące – latem, jesienią są pomarańczowo – czerwone.

 

                           

 

 

ZAMEK OLSZTYN (odległość –5 km)
Ruiny średniowiecznego zamku królewskiego to cel wielu wypraw i wycieczek. Ogromne zamczysko na wapiennym wzgórzu gurowało nad całą okolicą. Dzisiaj można podziwiać dwie baszty i część murów obronnych. Z kilkunastohektarowego wzgórza roztacza się też wspaniały widok na całą okolicę. Pierwsza wzmianka o strażnicy pochodzi z 1306 roku. W XIII wieku rozbudował ją Kazimierz Wielki – powstał zamek obronny na pograniczu śląsko – małopolskim. Wtedy jak głosi legenda, na zamku więziony był wojewoda poznański Maćko Borkowic, który odmówił posłuszeństwa królowi. Po śmierci głodowej jego duch pojawia się do dzisiaj wśród ruin. W 1488 roku Olsztyn zyskał prawa miejskie. Zamek wtedy odgrywał znaczącą rolę przy odpieraniu najazdów książąt śląskich. W 1587 roku obronił się przed najazdami pretendenta do tronu polskiego arcyksięcia Maksymiliana. Jego wojska (austriackie) porwały wówczas syna broniącego zamku Kacpra Karlińskiego. I wystawili go na pierwszą linię ognia z zamku. Obrońca poświęcił swojego syna, aby obronić warownię. Opisują to w swojej twórczości Władysław Syrokomla i Aleksander Fredro. W 1656 roku Szwedzi zniszczyli zamek i miasteczko. Obecnie wzgórze zamkowe jest własnością Wspólnoty Gruntowej Olsztyn.

              

SZOPKA OLSZTYŃSKA (5 km)

Stworzona przez Jana Wewióra zachęca kunsztem wykonania i oryginalnością. Tę niekończącą się pracę rzeźbiarza koniecznie trzeba zobaczyć. Szopka znajduje się tuż obok olsztyńskiego rynku. Warto też nabyć pamiątkowego rzeźbionego aniołka – patrona Gminy Olsztyn.

ZABYTKOWY SPICHLERZ  (6 km)

Pochodzący z 1783 roku spichlerz został przeniesiony pod ruiny olsztyńskiego zamku w 2007 roku. To cenny przykład ludowej architektury staropolskiej. Ponownie złożony staraniem Elżbiety i Grzegorza Sitaków uzyskał nagrodę Głównego Konserwatora Zabytków na Zabytek Zadbany.

ZŁOTY POTOK – PAŁAC KRASIŃSKICH (12 km)                                                                                                                                 

Czterdziestohektarowy park, przez który przepływa Wiercica, i pałac to wymarzone miejsce spacerów. Jeśli dodać do tego, że przebywał tu wybitny romantyk, Zygmunt Krasiński i tu opłakiwał śmierć swojej ukochanej córeczki Elżbiety i nadał wiele  nazw okolicznym drzewom i miejscom to dowód, że warto tu przyjechać.Obecnie w dworku, w którym mieszkał Krasiński, znajduje się jego muzeum z szeregiem ciekawych eksponatów.

 

           

JASNA GÓRA (odległość –20 k m)
Klasztor, cel corocznych pielgrzymek 4-5  milionów Pielgrzymów. Miejsce, o którym Jan Paweł II mówił: tu zawsze
byliśmy wolni.Pochodzący z XIV wieku klasztor to miejsce bardzo ważne pod względem duchowym,  historycznym i turystycznym.Zespół klasztorny zakonu paulinów jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego. Znajduje się tu cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Początki klasztoru sięgają 1382 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                            ZAMEK W MIROWIE (odległość – 23 km)

 

 

Jeden z najstarszych zamków na szlaku Orlich Gniazd, bardzo ciekawy pod względem architektonicznym. Zamek górny został dokładnie dopasowany do kształtu skały, na której został usytuowany. Dookoła zamku rozpościerają się niezwykle malownicze Skały Mirowskie.Zamek górny pochodzi z XIV wieku , wybudowano go na miejscu drewnianego grodu. Aktualnie zamek znajduje się w prywatnych rękach i jest konserwowany.

 

                                                         ZAMEK W BOBOLICACH ( odległość – 26 km)

 

Zamek usytuowany został na wysokim i stromym wzniesieniu. Został dość mocno zniszczony, a ocalał tylko zamek górny z częścią mieszkalną i pozostałości baszty. Powstał w XIV wieku jako królewski. Legenda głosi, że połączony był tunelem z zamkiem mirowskim. Zamek jest własnością prywatną i został w dużej części zrekonstruowany.

 

 

 

PUSTYNIA SIEDLECKA ( odległość – 9 km)

Dawne wyrobisko kopalni piasków formierskich. Zajmuje obszar 25 hektarów. Częściowo zalesiona sosną. Piach na pustyni jest pozostałością piaszczystego dna morskiego z okresu górnej jury, a wydmy ukształtowane zostały przez lądolód zlodowacenia środkowopolskiego.

                       

 

JEZIORO KRASOWE W KUSIĘTACH
Jezioro powstało w dnie obniżenia dolinnego, w leju krasowym wypełnionym nieprzepuszczalnymi glinami zatrzymującymi wodę. Unikatowy obiekt w skali kraju. 

 

 

REZERWAT PRZYRODY ” ZIELONA GÓRA”
 Rezerwat leśny o pow. 19,6 ha, utworzony w 1953 roku. Najwyższe wzniesienie 310 m n.p.m. Znajduje się tam jaskinia ” W Zielonej Górze”. o dł. 70 m. Rezerwat porasta las mieszany z przewagą buka i grabu. Na wierzchołku znajdują się ciekawe uformowania wapienne np. skała „Diabelskie Kowadło”.

 

 

 

 

 

                                                         

 GÓRY TOWARNE

Najwyższe wzniesienie wynosi 349 m n.p.m. Liczne jaskinie ( Towarna, Dzwonnica – jaskinie połączone- łączna długość 160 m, Cabanowa, Kopana). W jaskini Towarnej znaleziono kości niedźwiedzia jaskiniowego i fragmenty ceramiki sznurkowej z XXI i XX w p.n.e.