Kursy przodowników GTJ

przodownicy

W Stajni Biały Borek organizujemy  kursy Przodowników Turystyki Jeździeckiej w stylu klasycznym.

 

 

 

Informacje u Instruktora Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej :  Andrzej Wojtasik tel. 533069716 ; aderesz@tlen.pl

I. Przodownik Turystyki Jeździeckiej I stopnia

– jest członkiem kadry programowej PTTK,
– kandydat na Przodownika I stopnia winien mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum brązowąJeździecką Odznakę Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK i być członkiem PTTK.

I.1. Zakres wiedzy
I.1.1. Elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka,
I.1.2. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej,
I.1.3. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
I.1.4. Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni),
I.1.5. Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działania przed przybyciem lekarza weterynarii,
I.1.6. Przygotowanie konia do transportu, załadunek i rozładunek koni,
I.1.7. Podstawowe wiadomości z organizacji hodowli koni w Polsce,
I.1.8. Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i turystycznych,
I.1.9. Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
I.1.10. Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,
I.1.11. Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej,
I.1.12. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
I.1.13. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej. Umiejętność posługiwania się mapami i przewodnikami turystycznymi w terenie,
I.1.14. Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym.


I.2. Zakres umiejętności praktycznych
I.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
I.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
I.2.3. Umiejętność szkolenia na ujeżdżalni i w terenie,
I.2.4. Przejeżdżanie przez drążki,
I.2.5. Pokonanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska” ze skokami przez przeszkody terenowe o wysokości do 50 cm,
I.2.6. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wysokości 50 cm, oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.

I.3. Zakres uprawnień
Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu Przodownik I stopnia jest uprawniony do:
I.3.1. Prowadzenia jazd na ujeżdżalni / placu przy gospodarstwie rolnym, ośrodku jeździeckim w celu przygotowania turystów do wyjazdu na spacer lub wycieczkę,
I.3.2. Prowadzenia spacerów i wycieczek w terenie określonym w wyniku zdanego egzaminu na uprawnienia przodownickie,
I.3.3. Szkolenia, egzaminowania i przyznawania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej.
I.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki
I.4.1. Kursy teoretyczne i praktyczne na stopień I mogą odbywać się w ośrodkach spełniających wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
I.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
I.4.3. W czasie stażu kandydat na Przodownika zobowiązany jest odbyć 20 godzin szkolenia jeździeckiego pod kierunkiem Przodownika II stopnia lub Instruktora-Wykładowcy oraz odbyć 10 wycieczek w charakterze Przodownika-Stażysty,
I.4.4. Zaliczenia stażu dokonuje Opiekun stażysty (Przodownik II stopnia lub Instruktor-Wykładowca Turystyki Jeździeckiej),
I.4.5. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu,
I.4.6. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić absolwenta kursu z obowiązku odbywania stażu.

II. Przodownik Turystyki Jeździeckiej II stopnia
– jest członkiem kadry programowej PTTK,
– kandydat na Przodownika II stopnia winien posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, uprawnienia Przodownika I stopnia i minimum srebrną Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej lub Nizinnej.
II.1. Zakres wiedzy (teoria) jak dla stopnia I oraz:
II.1.1. Metodyka szkolenia w zakresie zdobywania odznak turystyki jeździeckiej i uprawnień Przodownika I stopnia,
II.1.2. Podstawy zootechniki (anatomia, genetyka, typy i rasy koni, żywienie itp.) oraz hippologii i organizacji hodowli koni w Polsce,
II.1.3. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
II.1.4. Przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
II.1.5. Organizacja PTTK i turystyki w Polsce, projektowanie i znakowanie szlaków turystycznych,
II.1.6. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej, i posługiwanie się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie, znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
II.1.7. Przygotowanie konia do prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia.

II.2. Zakres umiejętności praktycznych
II.2.1. Płynne i poprawne wykonanie elementów jazdy ujeżdżeniowej wg schematu przejazdu zatwierdzonego przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
II.2.2. Płynne pokonywanie przeszkód terenowych ze skokami o wysokości do 70 cm,
II.2.3. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
II.2.4. Umiejętność biwakowania z końmi w terenie,
II.2.5. Pokonywanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska”,
II.2.6. Udział w dwudniowym rajdzie szkoleniowym w ramach kursu przodownickiego.

II.3. Zakres uprawnień
Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu Przodownik II stopnia jest uprawniony do:
II.3.1. Prowadzenia jeździeckich szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz szkolenia i egzaminowania na wszystkie stopnie odznak od popularnej do złotej,
II.3.2. Prowadzenia wycieczek i rajdów konnych w terenie, na który uzyskał uprawnienia;
II.3.3. Uprawnienia na inne tereny mogą być nadane po zdaniu egzaminu z topografii, historii, kultury, etnografii i przyrody wybranych terenów, na których kandydat będzie prowadził działalność.

II.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki
II.4.1. Kurs teoretyczny i praktyczny na Przodownika II stopnia można odbywać w ośrodkach
spełniających wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
II.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
II.4.3. W czasie stażu kandydat na Przodownika zobowiązany jest odbyć co najmniej 3 rajdy w charakterze Przodownika-Stażysty oraz przebyć szlak wskazany przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej,
II.4.4. Zaliczenia stażu dokonuje Opiekun stażysty (Przodownik II stopnia lub Instruktor-Wykładowca Turystyki Jeździeckiej),
II.4.5. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu,
II.4.6. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić absolwenta kursu z obowiązku odbywania stażu.

III. Przodownik Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western
– jest członkiem kadry programowej PTTK,
– kandydat na Przodownika I stopnia winien mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum brązową
Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western i być członkiem PTTK.

III.1. Zakres wiedzy
III.1.1. Elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka,
III.1.2. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej,
III.1.3. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.4. Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni),
III.1.5. Podstawowe wiadomości weterynaryjne – najczęściej spotykane choroby i schorzenia koni urazy związane z użytkowaniem, zapobieganie i pomoc weterynaryjna,
III.1.6. Przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni,
III.1.7. Podstawowe wiadomości z organizacji hodowli koni w Polsce, amerykańskie rasy koni,
III.1.8. Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i turystycznych,
III.1.9. Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
III.1.10. Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,
III.1.11. Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej w stylu western,
III.1.12. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
III.1.13. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami,
III.1.14. Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym,
III.1.15. Historia stylu western,
III.1.16. Rasy koni wykorzystywane w stylu western,
III.1.17. Organizacje promujące styl western w Polsce i w innych krajach.

III.2. Zakres umiejętności praktycznych
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu, trawers,
III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie), cofanie,
III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki, obrót na zadzie, otwarcie i zamknięcie bramki,
III.2.4. Przejście nad drągami chodem bocznym („side pass”),
III.2.5. Pokonanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska” ze skokami przez przeszkody terenowe o wysokości do 40 cm,
III.2.6. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych o wysokości do 40 cm, oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych, mostów i rowów w stępie,
III.2.7. Płynne i poprawne wykonywanie elementów jazdy na ujeżdżalni wg schematu przejazdu zatwierdzonego przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
III.2.8. Płynne i poprawne wykonywanie elementów konkurencji Horsemanship,
III.2.9. Umiejętność szkolenia na ujeżdżalni i w terenie.

III.3. Zakres uprawnień 
Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu Przodownik I stopnia jest uprawniony do:
III.3.1. Prowadzenia jazd na placu / ujeżdżalni przy gospodarstwie rolnym, ośrodku turystyki jeździeckiej w celu przygotowania turystów do wyjazdu na spacer lub wycieczkę,
III.3.2. Prowadzenia spacerów i wycieczek w terenie określonym w wyniku zdanego egzaminu przodownickiego.
III.3.3. Szkolenia, egzaminowania i przyznawania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej w stylu western

III.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki
III.4.1. Kursy teoretyczne i praktyczne na stopień I mogą odbywać się w ośrodkach spełniających wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
III.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
III.4.3. W czasie stażu kandydat na Przodownika zobowiązany jest do odbycia 20 godzin szkolenia jeździeckiego pod kierunkiem Przodownika II stopnia lub Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej oraz odbyć 10 wycieczek w charakterze Przodownika-Stażysty,
III.4.4. Zaliczenia stażu dokonuje Opiekun stażysty (Przodownik II stopnia w stylu western lub Instruktor-Wykładowca Turystyki Jeździeckiej w stylu western),
III.4.5. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu,
III.4.6. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić absolwenta kursu z obowiązku odbywania stażu.

IV. Przodownik Turystyki Jeździeckiej II stopnia w stylu western
– jest członkiem kadry programowej PTTK,
– kandydat na Przodownika II stopnia w stylu western powinien posiadać wykształcenie średnie, uprawnienia Przodownika I stopnia w stylu western i minimum srebrną Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej / Nizinnej w stylu western

IV.1. Zakres wiedzy (teoria) jak dla stopnia I oraz:
IV.1.1. Metodyka szkolenia w zakresie zdobywania Jeździeckich Odznak Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western wszystkich stopni,
IV.1.2. Znajomość różnych typów rzędów oraz ich dopasowanie do konia,
IV.1.3. Dobór koni, przygotowanie i trening koni do wyjazdów turystycznych,
IV.1.4. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
IV.1.5. Przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
IV.1.6. Organizacja PTTK i turystyki w Polsce, projektowanie i znakowanie szlaków turystycznych,
IV.1.7. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie, znajomość walorów turystycznych regionów Polski,
IV.1.8. Znajomość organizacji zajmujących się konkurencjami wes-tern.

IV.2. Zakres umiejętności praktycznych
IV.2.1. Praca z końmi z ziemi w kręgu typu „round-pen”,
IV.2.2. Zmiana tempa chodów przez dosiad,
IV.2.3. Sposoby prowadzenia konia i płynne prowadzenie konia jedną ręką,
IV.2.5. Zatrzymanie konia i zmiana kierunku jazdy przez obrót o 180 stopni,
IV.2.6. Wykonanie dużego, szybkiego koła, przejście ze zmianą prędkości i wykonanie małego koła,
IV.2.7. Płynne i poprawne wykonanie elementów jazdy w arenie według schematu przejazdu zatwierdzonego przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
IV.2.8. Płynne i poprawne wykonanie elementów konkurencji Trawl,
IV.2.9. Płynne pokonywanie przeszkód terenowych ze skokami o wysokości do 40 cm,
IV.2.10. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
IV.2.11. Umiejętność biwakowania z końmi w terenie,
IV.2.12. Pokonywanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska”,
IV.2.13. Udział w rajdzie szkoleniowym w ramach kursu przodownickiego.

IV.3. Zakres uprawnień
Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu Przodownik II stopnia w stylu western jest uprawniony do:
IV.3.1. Prowadzenia jeździeckich szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz szkolenia i egzaminowania na wszystkie stopnie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej w stylu western od popularnej do złotej,
IV.3.2. Prowadzenia wycieczek i rajdów konnych w terenie, na który uzyskał uprawnienia,
IV.3.3. Uprawnienia na inne tereny mogą być nadane po zdaniu egzaminu z topografii, historii, kultury, etnografii i przyrody wybranych terenów, na których kandydat będzie prowadził działalność.

IV.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki
IV.4.1. Kurs teoretyczny i praktyczny na Przodownika II stopnia można odbywać w ośrodkach spełniających wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
IV.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
IV.4.3. W czasie stażu kandydat na Przodownika zobowiązany jest odbyć co najmniej 3 rajdy w charakterze Przodownika-Stażysty, oraz przebyć szlak wskazany przez Komisję Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
IV.4.4. Zaliczenia stażu dokonuje Opiekun stażysty (Przodownik II stopnia lub Instruktor-Wykładowca Turystyki Jeździeckiej w stylu western),
IV.4.5. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu,
IV.4.6. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić absolwenta kursu z obowiązku odbywania stażu.

V. Honorowy Przodownik Turystyki Jeździeckiej
Tytuł ten może nadać Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć dla turystyki jeździeckiej. Zakres uprawnień jak Przodownik Turystyki Jeździeckiej II stopnia na terenie całej Polski.

VI. Instruktor-Wykładowca Turystyki Jeździeckiej
Stopień nadawany jest działaczom turystyki jeździeckiej PTTK przez ZG PTTK na wniosek Komisji
Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Warunkiem nadania jest
posiadanie:
– minimum 5 lat uprawnień Przodownika Turystyki Jeździeckiej II stopnia,
– duże doświadczenie w pracy przodownickiej.

VII. Postanowienia ogólne

VII.1. Ewidencję Przodowników Turystyki Jeździeckiej, Przodowników Turystyki Jeździeckiej w stylu western, Honorowych Przodowników Turystyki Jeździeckiej i Instruktorów-Wykładowców Turystyki Jeździeckiej prowadzi Komisja Turystyki Jeździeckiej / Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
VII.2. Uprawnienia Przodowników Turystyki Jeździeckiej I stopnia i Przodowników Turystyki
Jeździeckiej I stopnia w stylu western podlegają weryfikacji co 2 lata.
VII.3. Przodownik Turystyki Jeździeckiej / Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK ma prawo do:
– noszenia ustalonej odznaki, a Przodownicy II stopnia także plakietki przodownickiej,
* odznaka Przodownika Turystyki Jeździeckiej I stopnia składa się z odznaki turystyki
jeździeckiej (stopnia posiadanego przez Przodownika), „czapraka” z napisem – Przodownik
Turystyki Jeździeckiej – oraz niebieskiego „potnika” (podkładki filcowej),
** odznaka Przodownika Turystyki Jeździeckiej II stopnia składa się z odznaki i „czapraka”
(jak wyżej) oraz zielonego „potnika”,
*** odznaka Honorowego Przodownika Turystyki Jeździeckiej składa się ze złotej Jeździeckiej
Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej i „czapraka” oraz czerwonego „potnika”.
– potwierdzania uczestnictwa w imprezie, w której bierze udział.

VII.4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Głównego PTTK.