T.R.E.C

Co to jest TREC?

TREC (Techniques de Randonnée Equestre de Compétition), czyli Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego, wywodzi się z Francji. Dyscyplina koncertuje się na zweryfikowaniu umiejętności jeździeckich, niezbędnych podczas jazdy w terenie. Poza Francją – kolebką TREC, konkurencja ta jest znana i rozgrywana w innych krajach europejskich m.in.: w Anglii, Austrii, Hiszpanii czy w Belgii, ale również na innych kontynentach: USA, Kanada, RPA, Australia.

Organizacją międzynarodową prowadzącą TREC jest FITE (International Federation of Equestrian Tourism).

W Polsce dyscyplina znana jest od 2011, kiedy z inicjatywy Aleksandra Jarmuły (Członek Komisji GTJ PTTK) powołano do życia Podkomisję GTJ ds. TREC PTTK odpowiedzialną za:

  1. Regulamin TREC PTTK.
  2. Promocję zawodów (informacja w kalendarzu imprez na stronie GTJ PTTK, na facebook’u TREC PTTK, publikacje i inne działania promocyjne).
  3. Szkolenie organizatorów i sędziów TREC PTTK.
  4. Weryfikację uprawnień sędziowskich.
  5. Wsparcie merytoryczne dla sędziów i organizatorów TREC PTTK.
  6. Koordynację rozgrywanych zawodów.
  7. Rozwój dyscypliny w Polsce.

TREC PTTK rozgrywany jest w trakcie dwóch dni i składa się z trzech faz:

1 dzień: Bieg na orientację (240 pkt)

2 dzień: Kontrola tempa (60 pkt) oraz Próba terenowa (160 pkt)

Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów: 460 pkt.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

PTTK jest wyłączną organizacją zarządzającą konkurencją TREC PTTK na terenie Polski.

ZawodyTREC PTTK są otwarte dla wszystkich jeźdźców.

Celem zawodów jest propagowanie turystyki jeździeckiej oraz pokazanie wszechstronności pary jeździec-koń w pokonywaniu różnorodnych przeszkód.

Zawody TREC PTTK składają się z trzech faz:

– faza POR (Bieg na orientację)

– faza MA (Kontrola tempa)

– faza PTV (Próba terenowa)