Recital Agaty Ochoty – Hutyry w Stajni „Biały Borek”

„Więc jesteś…”

W sobotę, 4 grudnia o godz. 19.00 Stajnia „Biały Borek” zaprasza na recital. Wy­stąpi aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Czę­stochowie Agata Ochota-Hutyra. Akompanio­wać jej będzie Janusz Fraczek, pianista współpracujący m.in. z Ewą Demarczyk.

Po raz pierwszy Agata Ochota — Hutyra wystąpiła w Stajni „Biały Borek” w czerwcu 2003 roku w spektaklu słowno — muzycz­nym przygotowanym przez akto­rów Teatru im. A. Mickiewicza pt „Dlaczego Ogórek nie śpiewa” we­dług Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (muzykę skomponował Tomasz Kmiecik).
Słuchaczy oczarowała swoim głosem: zmysłowym, ciepłym, ta­jemniczym i niepowtarzalnym.
Grudniowy występ to pierwszy, przygotowany specjalnie dla Stajni, recital artystki. Aktorki, która wła­ściwie nigdy w Częstochowie jeszcze nie śpiewała.
– „Piosenka to mały teatr”, teatr realizmu i wyobraźni; magia słów i piękno muzyki. Zapraszam na spotkanie z piosenkami znanymi i nieznanymi. Ale ich twórcy są niepowtarzalni: Agnieszka Osiecka, Halina Poświatowska, Edyta Czepiel, Janusz „Yanina” Iwański, Jerzy Wasowski, Tomasz Kmiecik i inni. Niech nasze marzenia, emo­cje i zmysły i pasje odnajdą przy­stań w ,Białym Borku” w sobotni wieczór 4 grudnia — powiedziała Agata Ochota — Hutyra.